Preklady a tlmočenie

Štandardné preklady a konzekutívne tlmočenie z/do anglického jazyka, alebo z českého do anglického jazyka so špecializáciou na právne, ekonomické, medicínske a technické preklady. Presnosť a profesionálnosť za primerané ceny. 

viac info »

Úradné preklady

Úradne osvedčené preklady z/do anglického jazyka vypracované a dodané priamo súdnym prekladateľom. Ceny bez agentúrnych prirážok v súlade s Vyhláškou Ministerstva spravodlivosti SR č. 491/2004 Z.z. o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov.

viac info »

Korektúry a editácia

Úpravy a lokalizácia (adaptácia preloženého textu pre konkrétne lingvistické, kultúrne a technické požiadavky cieľového trhu) anglicky písaných textov na mieru. Príprava a korektúry anglických CV a motivačných listov.

viac info »

Účtovníctvo, mzdy a personalistika

Služby v oblasti jednoduchého a podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy a ekonomického poradenstva pre menšie a stredne veľké firmy fyzických a právnických osôb. Zakladanie / likvidácia obchodných spoločností.

viac info »

Vitajte na stránkach EMERALD

Poskytujeme prekladateľské služby, štandardné alebo s pečiatkou súdneho prekladateľa anglického jazyka a služby v oblasti vedenia účtovníctva.

Ako prekladateľská a účtovná firma pôsobíme na slovenskom trhu od roku 1999. Ponúkame sofistikované služby za primerané ceny a vďaka našim jazykovým znalostiam prepojenie medzi strednou Európou a anglicky hovoriacimi krajinami. 

  • EMERALDBasic

    Bežné služby v oblasti vedenia účtovníctva a spracovania miezd na báze položkovej sadzby alebo ako mesačný paušál pre menšie a stredne veľké firmy fyzických a právnických osôb


Novinky

11september

Začíname pracovať na novej webovej stránke

Novými technológiami a novým dizajnom chceme našim zákazníkom ponúknuť lepší prehľad o našich činnostiach a zjednodušiť výber prekladateľských, tlmočníckych, účtovných alebo organizačných služieb.
viac info »

5marec

Získali sme Index daňovej spoľahlivosti

Na základe splnenia hodnotiacich kritérií Finančnej správy Slovenskej republiky bol spoločnosti EMERALD udelený Index daňovej spoľahlivosti.
viac info »

7január

Zjednodušili sme ceny našich prekladateľských služieb

Naše aktuálne sadzby štandardných prekladov z/do angličtiny sa začínajú na úrovni 0,048 € za jedno zdrojové slovo, čo je približne 12 € za jednu normostranu.
viac info »

Organizácia podujatí

Branislav Galo, BSBA, absolvent City University of Seattle, odbor Science and Business Administration. Sedem rokov pôsobil ako marketingový manažér v oblasti informačných technológií, kde bol zodpovedný za organizáciu medzinárodných IT sympózií a produktových prezentácií, školení a workshopov rôznych dodávateľov hardvérových a softvérových riešení v oblasti počítačových sietí. 

Od roku 2016 organizátor kultúrnych podujatí Piešťany Street ART Festival a Piešťany Open MIC Live.viac info »
E-mail:
Tel/Fax: +421 (0) 33 772 9312