Účtovníctvo, mzdy a personalistika

Služby v oblasti jednoduchého a podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy a ekonomického poradenstva. 

Ponúkame flexibilitu, nízke náklady a daňovú optimalizáciu pri spracovaní jednoduchého a podvojného účtovníctva a miezd. Súčasťou našich služieb je vypracovanie všetkých druhov daňových priznaní a tiež ekonomické poradenstvo ako v súlade s platnou daňovou legislatívou vykazovať daňovú a odvodovú povinnosť primeranú výške obratu a celkovému podnikateľskému prostrediu.

Osobne alebo poštou nám doručíte účtovné doklady a my Vám osobne odovzdáme spracované účtovníctvo s analýzou jeho stavu. Účtovníctvo vedieme vždy v súlade s platnou legislatívou a našou prioritou je diskrétnosť a odborná kvalita poskytovaných služieb.

Účtovníctvo

Vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva na báze položkovej sadzby alebo ako mesačný paušál. Vypracovanie všetkých typov daňových priznaní. Ponúkame komplexné účtovné služby prispôsobené konkrétnym potrebám klienta.

Mzdy a personalistika

 • Komplexné služby v oblasti spracovania miezd a personalistiky podľa vstupných podkladov.

 • Spracovanie miezd zahŕňa výpočet miezd, vyhotovenie výplatných listín, vedenie mzdových listov, vyhotovenie a zasielanie mesačných výkazov do poisťovní a mesačného prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch dane, vyhotovenie príkazu na úhradu miezd, poistného a zrazenej dane. Takisto vypracujeme ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti a ročné hlásenie o vyúčtovaní dane.

 • Personalistika zahŕňa zabezpečenie administratívneho procesu pri nástupe a odchode zamestnancov, prípravu a zhotovenie pracovných zmlúv a dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, ako aj zhotovenie rôznych dokumentov a potvrdení pre zamestnancov.

Založenie a zrušenie spoločnosti

Zakladanie obchodných spoločností, ohlásenie živností a žiadostí o koncesiu, daňová registrácia, vypracovanie podnikateľského zámeru, zastupovanie klienta v styku s inštitúciami verejnej správy (daňový úrad, živnostenský a obchodný register, poisťovne, štatistický úrad atď.), zrušenie s.r.o. vrátane právneho poradenstva.

Cenník

Cena za spracovanie Vašej účtovnej a mzdovej agendy sa stanoví podľa množstva spracovaných dokladov a či ste platcom DPH, podľa počtu zamestnancov a ďalších požadovaných služieb.

Jednoduché a podvojné účtovníctvo

25 €

 • Minimálna cena za mesiac
 • Spracovanie na mesačnej, štvrťročnej alebo ročnej báze
 • Podľa objemu účtovných dokladov a druhu podnikania
objednávka

Mzdy a personalistika

20 €

 • Cena za mzdu
 • Spracovanie mzdovej agendy podľa podkladov a personálnej agendy
 • Od nástupu až po odchod zamestancov
objednávka

Ekonomické poradenstvo

25 €

 • Cena za hodinu
 • Účtovné poradenstvo a optimalizácia daní
   
 • Komunikácia s úradmi a administratívne služby
objednávka

Rozmýšľate nad externým účtovníctvom alebo platíte veľa za vedenie účtovníctva?

Napíšte nám približný počet Vašich účtovných dokladov, či ste platcom DPH a my Vás obratom kontaktujeme.

cenová ponuka
FaLang translation system by Faboba