Účtovníctvo, mzdy a personalistika

Podvojné účtovníctvo | Jednoduché účtovníctvo | Založenie / zrušenie spoločnosti | Mzdy a personalistika | Daňové priznania 

Ponúkame služby v oblasti jednoduchého a podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy a právneho poradenstva pre menšie a stredne veľké firmy fyzických a právnických osôb. Súčasťou ponuky sú balíky účtovných služieb EMERALDBasic, bežné služby v oblasti vedenia účtovníctva a spracovania miezd na báze položkovej sadzby alebo ako mesačný paušál, a EMERALD+, komplexná účtovná a právna starostlivosť vrátane služieb ako sú založenie, zmeny alebo likvidácia spoločnosti na báze paušálnych mesačných platieb, alebo nezávisle na vedení účtovníctva.

Účtovníctvo vedieme vždy v súlade s platnou legislatívou. Našou prioritou je diskrétnosť, kvalita a hlavne spokojnosť zákazníka.

Podvojné účtovníctvo

 • účtová osnova
 • účtovný denník
 • pokladničná kniha
 • kniha bankových dokladov
 • evidencia vydaných a prijatých faktúr
 • evidencia ostatných pohľadávok a záväzkov
 • evidencia majetku
 • daňové priznanie DPH
 • mesačné prehľady podľa požiadaviek klienta
 • inventarizácia majetku, peňažných prostriedkov a záväzkov
 • spracovanie účtovnej závierky

Jednoduché účtovníctvo

 • peňažný denník
 • pokladničná kniha
 • kniha bankových dokladov
 • evidencia pohľadávok a záväzkov
 • evidencia majetku
 • daňové priznanie DPH
 • vedenie ostatných účtovných kníh
 • mesačné prehľady podľa požiadaviek klienta
 • inventarizácia majetku, peňažných prostriedkov a záväzkov
 • spracovanie účtovnej závierky

Založenie / zrušenie spoločnosti

 • zakladanie obchodných spoločností 
 • ohlásenie živností a žiadostí o koncesiu
 • daňová registrácia
 • vypracovanie podnikateľského zámeru
 • zastupovanie klienta v styku s inštitúciami verejnej správy (daňový úrad, živnostenský a obchodný register, poisťovne, štatistický úrad, atď.)
 • zrušenie s.r.o. vrátane právneho poradenstva

Mzdy a personalistika

 • vedenie mzdovej a personálnej agendy 

Daňové priznania

 • vypracovanie všetkých druhov daňových priznaní


E-mail:
Tel/Fax: +421 (0) 33 772 9312