Korektúry a editácia

Korektúry | Štandardná editácia | Editácia na mieru | Príprava anglického CV | Cenník

Poskytujeme tri stupne úprav anglicky písaných textov v závislosti od kvality angličtiny a požiadavky klienta. Ako špeciálnu službu ponúkame prípravu a korektúry anglických CV a motivačných listov na mieru.

Korektúry

Služba je určená pre rodených anglických hovorcov, ktorých texty už boli editované a sú kvalitatívne vo finálnej fáze pred odovzdaním. V rámci služby Korektúry posudzujeme všetky aspekty textu vrátane jeho celistvosti, formátu, štýlu, interpunkcie a gramatiky.

Štandardná editácia

Služba je určená pre autorov so skúsenosťami v oblasti písania anglických textov, ktorí potrebujú odborné posúdenie a editáciu svojej práce rodeným anglickým hovorcom. V rámci služby Štandardná editácia sa zameriavame na korekcie gramatických chýb, vetnej väzby, výberu slov a štruktúry viet.

Editácia na mieru

Služba je určená pre začínajúcich autorov a autorov, ktorí chcú publikovať v anglických časopisoch a ich rodný jazyk nie je angličtina. V rámci služby Editácia na mieru sa nezameriavame iba na jazyk a syntax textu, ale taktiež posudzujeme a editujeme jeho obsah a štruktúru, čím výrazne zvyšujeme šance na akceptáciu a publikovanie autorovej práce v medzinárodných technických, umeleckých, humanitných, medicínskych, či iných odborných časopisoch.

Príprava anglického CV

Služba zahŕňa prípravu a vyhotovenie, alebo korektúry, anglického CV a motivačného listu na mieru na základe informácií o vzdelaní, predchádzajúcich zamestnaniach, zručnostiach, referenciách a popisu pracovnej pozície. Vypracovanie prvej verzie životopisu a motivačného listu zvyčajne trvá jeden týždeň s tým, že finálnu verziu po poslednej úprave zašleme emailom ako PDF, alebo poštou vytlačenú na kvalitnom tvrdom papieri v požadovanom počte.

Cenník

Cenovú ponuku korektúry alebo editácie textu, ako aj prípravy anglického CV a motivačného listu vypracujeme na základe posúdenia rozsahu textu, kvality angličtiny a termínu dodania.

E-mail:
Tel/Fax: +421 (0) 33 772 9312