Štandardné preklady

Nízkonákladové preklady | Odborné preklady Konzekutívne tlmočenie | Cenník | Iné jazykové kombinácie

Nízkonákladové preklady

Preklady technických manuálov, noriem, smerníc, webových stránok, propagačných alebo reklamných materiálov, ako aj literatúry a žurnalistických textov.

Odborné preklady

Preklady právnych textov a zmlúv, finančných a účtovných dokumentov, lekárskych správ, farmaceutických a zdravotníckych štúdií vrátane korektúr a editácie textu odborníkom v danej oblasti.

Konzekutívne tlmočenie

Konzekutívne tlmočenie sa používa pri obchodných rokovaniach, diplomatických návštevách alebo telefonickom kontakte. Tlmočník po vypočutí krátkeho ústneho prejavu rečníka pretlmočí obsah hovoreného slova do cieľového jazyka. 

Cenník

Cena štandardných prekladov sa účtuje za zdrojové slovo/normostranu originálneho textu, čím klient získava možnosť vypočítať si výslednú cenu zákazky vopred.

Nízkonákladové preklady od 0.040.- € / 1 zdrojové slovo alebo 10.- € / 1 normostrana
Odborné preklady od 0.076.- € / 1 zdrojové slovo alebo 19.- € / 1 normostrana
Bezodkladné vykonanie prekladu cena dohodou
BONUS 100 OUT = 10 IN 10 € zľava za každých 100 € objednávky
Konzekutívne tlmočenie 1/2 dňa (do 4 hodín) 100.- € 
Konzekutívne tlmočenie 1 deň (do 8 hodín) 200.- € 
Konzekutívne tlmočenie 1 deň (nad 8 hodín) 300.- € 
Víkendy a sviatky cena dohodou

Iné jazykové kombinácie

Profesionálne preklady a tlmočenia v iných jazykových kombináciách poskytujeme cez partnerskú spoločnosť. Pre bližšie informácie nás kontaktujte prosím emailom alebo na dole uvedenom telefónnom čísle.

Štandardné preklady

E-mail:
Tel/Fax: +421 (0) 33 772 9312