Štandardné preklady

Nízkonákladové bežné alebo odborné preklady a tlmočenie z/do anglického jazyka, alebo z českého do anglického jazyka so špecializáciou na právne, ekonomické, medicínske a technické preklady. Presnosť a profesionálnosť za primerané ceny. Používame SDL Trados.

viac info »

Úradné preklady

Úradne osvedčené preklady z/do anglického jazyka vypracované a dodané priamo súdnym prekladateľom. Ceny bez  agentúrnych prirážok v súlade s Vyhláškou Ministerstva spravodlivosti SR č. 491/2004 Z.z. o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov.

viac info »

Korektúry a editácia

Úpravy a lokalizácia (adaptácia preloženého textu pre konkrétne lingvistické, kultúrne a technické požiadavky cieľového trhu) anglicky písaných textov na mieru. Príprava a korektúry anglických CV a motivačných listov.

viac info »

Účtovníctvo, mzdy
a personalistika

Služby v oblasti jednoduchého a podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy a ekonomického poradenstva pre menšie a stredne veľké firmy fyzických a právnických osôb. Zakladanie / likvidácia obchodných spoločností.

viac info »

Vitajte na stránkach EMERALD

Poskytujeme prekladateľské služby, štandardné alebo s pečiatkou súdneho prekladateľa anglického jazyka a služby v oblasti vedenia účtovníctva.

Ako prekladateľská a účtovná firma pôsobíme na slovenskom trhu od roku 1999. Ponúkame sofistikované služby za primerané ceny a vďaka našim jazykovým znalostiam prepojenie medzi strednou Európou a anglicky hovoriacimi krajinami. 

  • EMERALDBasic

    Bežné služby v oblasti vedenia účtovníctva a spracovania miezd na báze položkovej sadzby alebo ako mesačný paušál pre menšie a stredne veľké firmy fyzických a právnických osôb


Novinky

19máj

Príprava anglického CV

Zvýšte svoje šance získať prácu prostredníctvom odborne vyhotoveného anglického CV a motivačného listu, ktoré pre Vás pripravíme na mieru.
viac info »

14apríl

EMERALD Music House all-in-one ponuka

Nad rámec vydavateľskej činnosti ponúka EMERALD Music House nasledujúce služby.
viac info »

24marec

EMERALD Music House News

EMERALD Music House vydáva e-singel Tri nechcené modlitby / Three Unwanted Prayers.
viac info »

EMERALD Music House

EMERALD Music House, so sídlom v Piešťanoch, je nezávislé vydavateľstvo undergroundovej a alternatívnej hudby. Poskytujeme zastúpenie v oblasti vydávania hudobných nahrávok, vrátane kontaktu s médiami a organizátormi akcií.


viac info »
E-mail:
Tel/Fax: +421 (0) 33 772 9312